B Light - Fostering value added business cooperations between SMEs operating on different sides of the Hungary-Croatia border

Vezető partner: HAMAG-BICRO

Projekt kezdése: 2017.01.01.
Projekt zárása: 2021.06.30.
Összköltségvetése: 9.960.299 euro
ZMVA: 225.676 euro

Projektpartnerek: ZMVA, Somogy Megyei Vállalkozó Központ Közalapítvány, Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft., REDEA, PORA, VIDRA, RRA SiB

Letölthető dokumentumok: B Light Konstrukció 

Weblap: https://www.b2match.eu/blight  

 • B Light
 • B Light
FEEDSCHOOL – Financing Environment and Energy Efficiency development in Schools

Vezető partner: Italian National Agency

Projekt kezdése: 2017.03.01. 
Projekt zárása: 2020.02.28. 
Összköltségvetése: 2.090.000 euro 
ZMVA: 210.000 euro

 • FEEDSCHOOL
 • FEEDSCHOOL
EN-EFF - New concept training for energy efficiency

Vezető partner: HGK VZ

Projekt kezdése: 2017.02.01.
Projekt zárása: 2018.05.31.
Összköltségvetése: 192.374, 38 euro
ZMVA: 39.562,75 euro

Projektpartnerek: HGK VZ, REDEA, PORA, ZMVA, PBKIK, SMVKK

 • EN-EFF
 • EN-EFF

REGIONET – KKV-k nemzetközi versenyképességének erősítése térségi vállalkozói kezdeményezések bilaterális rendszerén keresztül

Támogató program: INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program

Projekt címe: Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit von KMUs durch Ausbau des bilateralen Systems regionaler Unternehmensinitiativen / KKV-k nemzetközi versenyképességének erősítése térségi vál-lalkozói kezdeményezések bilaterális rendszerén keresztül

Rövid cím: REGIONET Competitive

Projekt azonosító: ATHU007

Projekt időtartama: 30 hónap (2017.02.01 - 2019.07.31.)

Projektpartnerek:
LP1 - Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (Vezető Partner)
PP2 - Regionalentwicklungsverein Römerland Carnuntum
PP3 - Sopron Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara
PP4 - Regionalmanagement Burgenland GmbH
PP5 - Kőszeg és Vidéke Vállalkozók Ipartestülete
PP6 - Verein Gemeinsame Region Bucklige Welt – Wechselland
PP7 - Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
PP8 - Regions Entwicklungs- und Management Oststeiermark GmbH
PP9 - Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
PP10 - LAG Interessensgemeinschaft (IG) Kraftspendedörfer Joglland

Összköltségvetés: 1.999.300 euro

A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (PP9) projektrészének teljes költségvetése: 215.000 EUR,

Pénzügyi hozzájárulások: 85% ERFA finanszírozás, 10% automatikus nemzeti társfinanszírozás, 5% önerő

Projekt összefoglaló

Az osztrák-magyar határtérségben a KKV-k térségi és határon átnyúló hálózati együttműködésének modelljét hozta létre a REGIONET kezdeményezés. A térségek hálózatalapú szerveződésének köszönhetően a határtérség ágazatokon átívelő és határon átnyúló üzleti kapcsolatai kimozdultak a stagnáló állapot-ból. Ugyanakkor a határon átnyúló erőfeszítések ellenére a hálózatok túlnyomórészt továbbra is csak saját magterületükön aktívak. A vállalkozói hálózatok együttműködése eseti jelleggel egy-egy gazdasági probléma megoldására korlátozódik, nem stratégiai jellegű, ezért a határon átívelő stratégiai együttműködésekben rejlő lehetőségek kiaknázatlanok maradnak.

A nyitott és motivált vállalkozói hálózatok által generált impulzusok nagymértékben segítik a vállalkozások nemzetközi versenyképességét. A határon átnyúló stratégiai gazdaságfejlesztési együttműködésekben rejlő lehetőségek hatékonyabb kihasználása érdekében a gazdaságfejlesztési szervezetek bevonásával a hálózatok ún. térségi vállalkozói kezdeményezéssé fejlődnek, majd ezt követően a közvetlen határ régióban 4 bilaterális gazdaságfejlesztési munkacsoportot hoznak létre.

Ennek eredményeként a vállalkozói hálózatok ki tudnak lépni saját (térségi–nemzeti) gazdasági zónájukból, hatékonyabban tudnak együttműködni és ezáltal egyfajta katalizátor szerepet betölteni a határtérségi KKV-k piaci növekedésében és innovációs aktivitásuk elősegítésében.

A bilaterális gazdaságfejlesztési munkacsoportok stratégiai együttműködése, az ágazatspecifikus, innováció-ösztönző együttműködéseinek kiépítése, valamint a vállalkozói készségfejlesztésre és nemzetközi üzleti kap-csolatépítésre irányuló tevékenységek a határtérségi KKV-k versenyképességének erősítéséhez vezetnek.

A projekt átfogó célja:

A projekt átfogó célja a KKV-k nemzetközi versenyképességének támogatása az osztrák-magyar határtérségben. Ezt a KKV-k nemzetközi üzleti kapcsolatrendszerét támogató integrált bilaterális hálózatának kiépítésével és a KKV-k bilaterális, ágazatspecifikus együttműködéseinek létrehozásával érik el.

Célcsoport: KKV-k, vállalkozásfejlesztést támogató alapítványok, ágazati ügynökségek, közfinanszírozású és nonprofit kutatóhelyek

A projekt fő kimenetele: 30AT-HU vállalkozói együttműködéses forma 30-30 magyar és osztrák KKV-k be-vonása

 

 • REGIONET
 • REGIONET
Zalai innovatív foglalkoztatási paktum - Terület és Településfejlesztési Operatív Program -5.1.1-15-ZA1-2016 00001

A Zala Innovatív Foglalkoztatási Paktum hosszú távú célja, hogy a Zala Megyei Önkormányzat vezetésével Zalára kiterjedően létrejövő / már működő foglalkoztatási együttműködések járuljanak hozzá az Európa 2020 Stratégia foglalkoztatási célkitűzéseinek megvalósulásához térségi és helyi szintű foglalkoztatási-és gazdaságfejlesztési programok kidolgozásával és megvalósításával.

Általános célunk, hogy a Zalában kialakult foglalkoztatási partnerségek tevékenységei járuljanak hozzá Zala gazdasági növekedéséhez, a munkahelyteremtéshez, az előző és a jelenlegi uniós ciklusban megvalósított fejlesztésekhez, a Zala megyei/vidéki népesség helyben tartásához, a pénzügyi egyensúly fenntartásához.

A paktum közvetlen célja a Zala megyei ITP-ben meghatározottak alapján foglalkoztatási együttműködések képzési és foglalkoztatási programjainak támogatása, tevékenységi körük, eredményességük, hatékonyságuk növelése, a foglalkoztatás helyi szintű akciótervek megvalósításával való bővítése, a hátrányos helyzetű álláskeresők munkához juttatása programszerű és integrált, a megye egészére kiterjedő, valamennyi gazdasági ágazatot felölelő megyei szintű gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési együttműködések összefogásával, a NGM Munkaerőpiacért és Képzésért Felelős Államtitkárságának bevonásával.

A Zalai Innovatív Foglalkoztatási Paktum megvalósításának konzorciumi partnerség: Zala Megyei Önkormányzat (ZMÖ). Zala Megyei Kormányhivatal (ZMKH). Zala Megyei Önkormányzati Hivatal (ZMÖH). Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (ZMVA). Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft (ZMTÜ).

Projekt kezdése: 2017.01.01.
Projekt zárása: 2021.06.30.
Összköltségvetése: 962.991.790 Ft
ZMVA költségvetése: 165.486.460 Ft

 • Zalai innovatív foglalkoztatási paktum
 • Zalai innovatív foglalkoztatási paktum
FORESDA – Faalapú értéklánc innovációja és versenyképessége a Duna régióban

Az INTERREG Duna Transznacionális Program keretében 2017. január 1-én kezdődött el a FORESDA című, 383-1.1-es számú projekt lebonyolítása. A partnerség 10 nemzetközi szervezetből áll, illetve 7 stratégiai partner vesz részt a pályázatban. A magyar oldalt a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány képviseli, a Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter és a Nemzetgazdasági Minisztérium – mint stratégiai partnerek – bevonásával. Együttműködő országok: Németország, Ausztria, Horvátország, Szerbia, Bosznia és Hercegovina, Bulgária, Románia, Szlovénia. A projekt tervezett hossza 30 hónap, mely fő tevékenységei az országok közötti transznacionális stratégia fejlesztése és a faipari szektor szervezeteinek támogatása egy hatékony kommunikációs alapra építve.

A projekt elsődleges célja fenntarthatóan és innovatívan támogatni a tradicionális fafeldolgozó vállalkozások munkáját. A pályázat a kis – és középvállalkozások megerősítésére épít, illetve nemzetközi szinten egy hatékony kutatási együttműködés alakuljon ki, azáltal, hogy környezetbarát tevékenységek növekedését szorgalmazzuk. A faipari vállalatok legyenek a lehetséges ,,motorjai” a fenntartható és versenyképes biogazdaságnak a Duna menti régiókban.

Tevékenységek: transznacionális stratégia kialakítása (a regionális innovációs rendszer azonosítása, igények felmérése, helyi akciótervek és közös stratégia), innovációs környezeti PILOT modellek, új értékláncok (okos és fenntartható faépítészet, innovatív faalapú biotermékek és anyagok létrehozása, energia-hatékonyság), kapacitásépítés, tapasztalatcsere, külföldi példák megismerése, KKV tanácsadás és mentorálás, fenntarthatósági terv, kommunikáció.

Projekt kezdése: 2017.01.01.
Projekt zárása: 2019.06.30.
Összköltségvetése: 2.128.319,38 euro
ZMVA költségvetése: 137.833,38 euro

FORESDA hírlevél: FORESDA_#1_Newsletter.pdf 

 • FORESDA
 • FORESDA
ATM - Access to Microfinance for SME-s

Projekt kezdése: 2016.04.01.
Projekt zárása: 2022.03.31.
Összköltségvetése: 1.759.677 euro
ZMVA költségvetése: 131.292 euro

 

Project “ATM for SMEs” continues in Norway with the scope of identifying of best practices in the field of access to microfinance for SMEs

March 2017

In Oslo, Norway, with the effective cooperation of the organizer,Microfinance Norway AS and the project partners, the “ATM for SMEs” project has continued with a study trip which aimed to find new best practices in microfinance. Between 20-22 March 2017, cca. 20 people have joined the meeting which was a great chance for exchanging knowledge. With the help of this views partners try to promote some understanding of the opportunities related tobusiness development, microfinance and social innovation in the Follo region, Norway and Europe, furthermore thepossibilities that lie in a cooperation between public authorities, social entrepreneurs, universities, businesses,financial institutions and NGOs .

The host was the Microfinance Norway AS (Non-profit) which is a new microfinance loan fund in Norway aimed at start-upbusinesses that does not have ordinary access to financing from banks or other financial institutions. The fundrecently got a permit from the Finance Ministry of Norway to operate as an independent financial institution, seewww.mikrofinansnorge.no and read more about the subject in Sparebankbladet. They have invited Center for SocialEntrepreneurship and innovation to co-host the event, and Oppegård Municipality is also a partner.

 

Project information:

Number of partners: 10
Countries involved: Hungary, Germany, Poland, Italy, Spain, Norway, Croatia, Belgium
Main outputs: 9 regional action plans, 6 study trips, 9 improved policies, 6 new projects generated
Project duration: 4/2016 – 3/2021
ERDF funding: 1.622.097 €

 

The event was a part of a study trip for the project partners of the Interreg Europe project “Access to Microfinance for Smalland Medium sized Enterprises” as well as the members of the National Networks Committee of the EuropeanMicrofinance Network who had a meeting in Oslo/Kolbotn March 20-22. The event was great possibility for each partner to meet locally the public and businesscommunity to exchange views. In the framework of the event, participants could consult with public authorities, business community representatives, socialentrepreneurs, microfinance institutions and networks, ministries, regional authorities, NGOs and a university.

The project is implemented through the Interreg Europe programme co-financed by ERDF.  

 • ATM
 • ATM
 

Célja: Az Enterprise Europe Network az egyetlen, az Európai Bizottság Vállalkozási és Ipari Főigazgatóság által létrehozott vállalkozásfejlesztési hálózat, amely a kis és középvállalkozások üzletfejlesztési törekvéseit szolgálja az unióban. 
Az Enterprise Europe Network hálózatot több, mint 600 szervezet alkotja, az egyes országokban működő kereskedelmi kamarák, regionális fejlesztési ügynökségek és egyetemi technológia központok. 

Megvalósítás időtartam: 2008-2014 és 2015-2020

Web:
EEN-ZMVA: http://zmva.hu/een
EEN-Magyarország: http://www.enterpriseeurope.hu
EEN központi: http://een.ec.europa.eu

 • Enterprise Europe Network
 • Enterprise Europe Network

A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány a megyén túlmutató regionális gazdaságfejlesztési program megvalósításába is bekapcsolódott. 2001. június 14-én a nyugat-dunántúli régió legjelentősebb fa- és bútoripari vállalkozásainak, regionális fejlesztési szervezeteinek, oktatási intézményeinek, szakmai szövetségeinek részvételével, valamint a Gazdasági Minisztérium támogatásával létrejött a Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter.
 • Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter
 • Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter

A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány a Budapesti Gazdasági Főiskola vezetésével és a Pannon Fejlesztési Alapítvánnyal, valamint a KLIK Zalaegerszegi Tankerületével közös projektet valósít meg a TÁMOP Program keretében.

Az felsőoktatási intézmények duális képzéseiben részt vevő hallgatók tanulmányi idejük egyik felét az oktatási intézményekben, még a másik részét vállalatoknál töltik szakmai gyakorlaton. Ezzel az új képzési rendszerrel a felsőoktatási intézmények szeretnék elérni, hogy a hallgatók képzésük végére érdemi gyakorlatot szerezzenek vállalati környezetben, ami a friss munkaerő felkészültségét és alkalmasságát javítaná, valamint lerövidítené az integrációt az új munkahelyi környezetben. Ez az oktatási konstrukció mindemellett lehetővé teszi, hogy a felsőoktatási intézmények és a vállalatok között szoros együttműködés alakuljon ki a kutatás-, fejlesztés és innováció területén. Az így létrejövő kapcsolat segítségével pedig a cégek aktívan részt vehetnek és alakíthatják a jövő szakembereit.

A projektről bövebben a www.gyakorlatihelyek.hu  oldalon olvashat.

 • Duális képzés - TÁMOP-4.1.1.F-14/1/Konv-2015-0011
 • Duális képzés - TÁMOP-4.1.1.F-14/1/Konv-2015-0011

Enterprise Europe Network

Fiatal vállalkozók:


nyugatdunantul.mva.hu

Pályázatok:
ZMVA a Facebook-on

Nemzeti Kisvállalkozás-fejlesztő Konzorcium

Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter

B Light

ZMVA Bemutatkozás

ZMVA Bemutatkozás

SME Week 2012

VOSZ 


ZEGTV


gyakorlatihelyek.hu

 


        
 


Ügyfélfogadás:

Előzetes telefonos időpont egyeztetéssel a 92/310-800-as telefonszámon.

Hétfő, Kedd, Szerda,
Csütörtök: 8.00–16.00h.
Péntek: 8.00–14.00h.

  Povered by webskimo  ...