Marketing és értékesítési rendszer kialakítása

 

Kinagyításhoz kattintson a képre!


Marketing rendszer

A szervezet / vállalkozás elsőszámú tevékenysége a vállalati filozófia, stratégia kialakítása, amelyhez segítséget nyújthatnak különböző piacelemzési módszerek (SWOT elemzés, Gant diagram, Maslow piramis, stb.).

Ez alapján kerül kialakításra a marketing stratégia, és az értékesítési stratégia. A marketing stratégiát a 4-6-8 P alapján érdemes kialakítani. A 4P módszer elemei: Product (Termék/Szolgáltatás), Place (hely, csatorna), Price (ár), Promotion (Promóció, megjelenés).

Ebben a szakaszban azt kell meghatároznia a szervezetnek, hogy milyen termékeket képes gyártani, vagy milyen szolgáltatásokat képes nyújtani. Fontos, hogy milyen csatornán keresztül szeretné ezt eljuttatni az ügyfelekhez, milyen árakon, árrendszeren keresztül tudja realizálni árbevételét, milyen promóció, marketingmunka szükséges a céljai eléréséhez.

A marketing stratégia elemei:

1.    SWOT elemzés

Milyen erősségei, gyengeségei, fenyegetettségei, és veszélyei vannak a szervezetnek?

Milyen mechanizmusok érvényesülnek a piacon, a partnereknél, a versenytársaknál, stb?

Ennek kialakítása általában ötletbörze (brainstorming) formában történik, amelyben részt vesznek a kollégák is.

2.    Marketingterv

A marketingterv tartalmazza, hogy a marketingstratégia milyen elemekből áll az adott szervezetnél. Részei: Reklámterv, PR- kommunikációs terv, Személyes értékesítés (pl. vásárok, tárgyalások), értékesítés-ösztönzés (S.P.)

A marketingterv tartalmazza a reklám és a média-megjelenés elemeit (sajtó, nyomtatott média, TV, rádió, internet, saját honlap, hirdetőtábla, reklámtárgyak, ajándéktárgyak, vásári megjelenés, sajtótájékoztató, stb. Amennyiben hangsúlyos a szervezet kommunikációja érdemes külön kommunikációs tervet készíteni, esetleg szóvivőt kijelölni, sajtótájékoztatót tartani, PR cikket megjelentetni. Amennyiben a marketingterv nem elegendő a vásári megjelenésekre, külön tervet lehet készíteni egy-egy kiemelt eseményhez, vásárhoz. Az értékesítés-ösztönzés gyakori személyes kapcsolattartás esetén fontos.

 

3.    Arculati Terv

Az arculati terv tartalmazza, hogy milyen arculati, ill. imázs elemeket alkalmaz a szervezet a megjelenésében. Tartalma: cég elnevezése több nyelven, embléma, logo, hirdetés, levélpapír, fejléc, betűtípus, nyomtatványok, névjegykártya, katalógus, prospektus, mappa, leporello, tábla, zászló, reklámanyagok, reprezentációs anyagok, feliratok, portál, üzleti levelezés, stb. formai követelményeinek meghatározása.

 

4.    Ügyféllista

Az ügyféllista tartalmazza az ügyfelek fontosabb adatait, és elérhetőségeit. Ez alapján ezek az ügyfelek mozgósíthatók, elérhetőek, híreket tudunk küldeni számukra (hírlevél), és kezelni és csoportosítani tudjuk a hasonló ügyfeleket. Fontos, hogy folyamatosan aktualizáljuk a listát!

Része lehet egy külön protokoll-lista, és egy VIP (nagyon fontos személyiségek) lista.

 

Értékesítési rendszer

Az értékesítési rendszer elemei:    

Napjainkban lépten nyomon kommunikációs üzenetekkel találkozunk. Egyre erőteljesebb a reklámzaj, a piackutatási adatok alapján egy magyar ember akár napi 3-5 ezer reklámüzenettel is találkozhat. Ahhoz, hogy Ön és cége is nagyobb sikereket érhessen el kínálunk marketing tanácsadást. Bízza cégünk szakembereire marketinggel kapcsolatos problémáit, melyre az alábbi eszközöket kínáljuk:

 

Klasszikus Marketing eszközök:

Újszerű Marketing eszközök:

Alrendszerek

A marketing és értékesítési rendszerek mellett, a megvalósításuk érdekében más egyéb rendszereket is lehet kialakítani: 

Feladatai: Szervezetfejlesztés (külső-belső), Kiválasztás, Oktatás, Tréning, Megbeszélések


Gerillamarketing 

Napjainkban egyre erőteljesebb reklámzajjal találkozhatunk. Ennek hatására egyre nehezebb megfelelni a marketing alapvető céljának, ami a figyelemfelkeltés. A kommunikációs csatornák fejlődésével együtt a marketing is újszerű marketingkommunikációs csatornákat hozott létre. Ezek közül az egyik a Gerillamarketing. A gerillamarketing nem több mint a végtelen lehetőségek felismerése és azoknak a kihasználása. A Gerillamarketing ezért nem definiálható egy külön eszközként, mivel a marketing egyes fajtáinak a gyűjteménye. Ide sorolhatunk, rengeteg marketingeszközt azonban ezek mind megegyeznek egyvalamiben. Abban, hogy csupán a kreativitás szab határt a siker mértékének. Ahhoz, hogy a kommunikáció még sikeresebb legyen felépítettünk egy modellt, amely segítségével sikeres gerillamarketing reklámokat alakíthatunk ki.