Innováció

                          

Az innovációs tevékenységek megvalósításával fejlődik a vállalkozások termelékenysége, versenyképessége, kialakul a régióban egy innovációbarát környezet korszerű technológiával, a tudás eredményeinek alkalmazása fejleszti a régió iparát, a kapcsolódó gazdasági ágazatokat, és a régió szolgáltatásait, azaz a régió gazdaságát, a régió humán erőforrásának együttműködési képességét és szakmai ismereteit, valamint a foglalkoztatottakat is megtartja a régióban , illetve ide vonzza.

Az innováció a fejlődés kulcsa

Az innováció és a szerves részét képező K+F, valamint a tudás szerepe nemzetközi értelemben is jelentős, hiszen a tartós fejlődés alapját képezi. A versenyképesség, a termelékenység alapja a modern gazdaságokban a K+F, a know-how, a humánerőforrás felhalmozott tudása és tapasztalatanyaga, ezeknek kombinatív fel-használása, azaz az eredményes gazdaság el-képzelhetetlen a vállalatok tudása, a jó belső szervezetrendszer és a külkapcsolatok nélkül.

Napjainkra a hatékony innováció megváltozott: a piaci igény határozza meg a fejlesztés szükségességét, azaz pontosan körülhatárolt, hogy milyen termékre, szolgáltatásra van szükség. A piac által diktált új igények alapján a gyártási árkeret is meghatározott, ehhez szükséges az ötletek gyűjtése az elvárt termék vagy szolgáltatás megtervezéséhez és megvalósításához.

Az innovációs fejlesztési folyamat sokoldalú igényt támaszt a KKV-k felé: a piac felszívóképességének ismeretét, magasan képzett munkaerőt, a fejlesztések finanszírozásának képességét, kockázatvállalási készséget, technológiai felkészültséget, a fejlesztés folyamatának végigvitelét, egészen a széleskörű értékesítésig, dinamikus vállalkozásmenedzselést, azaz összességében tudásorientáltságot a lehető legszélesebb értelemben.

Enterprise Europe Network

Fiatal vállalkozók:


nyugatdunantul.mva.hu

Pályázatok:
ZMVA a Facebook-on

Nemzeti Kisvállalkozás-fejlesztő Konzorcium

Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter

B Light

ZMVA Bemutatkozás

ZMVA Bemutatkozás

SME Week 2012

VOSZ 


ZEGTV


gyakorlatihelyek.hu

 


        
 


Ügyfélfogadás:

Előzetes telefonos időpont egyeztetéssel a 92/310-800-as telefonszámon.

Hétfő, Kedd, Szerda,
Csütörtök: 8.00–16.00h.
Péntek: 8.00–14.00h.

  Povered by webskimo  ...