Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése Nyugat Dunántúlon

A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány konzorciumi partnereivel: Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa, Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány – közösen hajtják végre az Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése Nyugat Dunántúlon című GINOP-5.1.9-17-2017-00010 számú projektet, melynek célja a régió területén új egyéni vagy mikro-vállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező álláskeresők felkészítése saját vállalkozásuk indítására.

A potenciális vállalkozók a GINOP-5.1.9-17-2017-00010 számú projekt megvalósításának keretében nyújtott képzési programok teljesítésével kaphatják meg a vállalkozásindításhoz szükséges kompetenciákat, megszerezhetik az alapvető jogi, pénzügyi, gazdálkodási, munkaszervezéssel, gazdálkodással és irányítással kapcsolatos ismereteket, megismerhetik a vállalkozási formák típusait, képessé válhatnak előkészíteni önfoglalkoztatóvá vagy vállalkozóvá válásuk lépéseit. A támogató szolgáltatásokon keresztül segítséget kapnak üzleti tervük összeállításához, illetve az indítási időszakban tanácsadás és mentorálás keretében kiemelt segítséget kapnak a jogszerű működéshez, az tudatos vállalkozói magatartás kialakításához.

A pályázat célcsoportja két részből áll.

1. Fiatalok:

A 18-25 év közötti fiatalok programba vonásának feltétele, hogy az egyén az Ifjúsági Garancia Program regisztrált alanya legyen.

2. Álláskeresők:

A GINOP 5.1.9-17-2017 program keretében elfogadott üzleti tervvel rendelkező, a képzési programokat eredményesen elvégző, vállalkozásukat megalapító álláskeresők (GINOP 5.1.10-18)/ fiatalok (GINOP 5.2.7-18) által megalapított egyéni vagy társas vállalkozás részére igényelhető vissza nem térítendő támogatás, melynek maximum összege 4.573.800,-Ft.

További részletekről a www.3000000.hu weboldalon tájékozódhatnak.

A projekt jelenlegi állapota és a rendelkezésre álló információk alapján a projekt indítása a következőképpen alakul:

Tájékoztatjuk továbbá Önöket a Magyar Államkincstár felhívás szerinti vállalt feladati ellátásának várható időpontjairól, melyek az Önök pénzügyi forrásért benyújtott pályázatának lehetséges időpontját befolyásolják:

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Államkincstár közzétett egy hivatalos tájékoztató anyagot, mely a következő oldalakon elérhető:

2019.03.14.

ZMVA Facebook  ZMVA Instagram  ZMVA Youtube

Enterprise Europe Network

Fiatal vállalkozók:


harommillio.hu

Pályázatok:
Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter

B Light


SME Week 2012

VOSZ 


ZEGTV


gyakorlatihelyek.hu

 


        
 


Ügyfélfogadás:

Előzetes telefonos időpont egyeztetéssel a 92/310-800-as telefonszámon.

Hétfő, Kedd, Szerda,
Csütörtök: 8.00–16.00h.
Péntek: 8.00–14.00h.

  Povered by webskimo  ...