From Army to Enterpreneurship – F.A.T.E - „Od vojske do poduzetnika.”

     

Kratak naziv: F.A.T.E.

Podupirajući program: South-East Europe

Broj: SEE AF/A/261/4.1/X

Kratak opis: Gospodarska upotreba bivših vojničkih područja na tzv. smeđim poljima (prvenstveno kasarne), unutar toga otvaranje centara za poslovnu djelatnost, a koji će doprinijeti utemeljenju novih tvrtki i razvoju uslugama.

Vremenski period realizacije:  01.04.2009. – 30.09.2011.

Vodeći partner: Autonomous Region Friuli Venezia Giulia (I)

Partneri: Informest Service and Documentation Center for International
              Development Cooperation (I)
              Region of Umbria (I)
              Regional Developlment Agency Mura Ltd. (SI)
              Municipality of Murska Sobota (SI)
              Drama Chamber of Commerce and Industry (GR)
              Municipality of Kavala (GR)
              Pannon Novum Reginalna agencija za inovacije (H)
              Zaklada za razvoj poduzetništva županije Zala (H)
              Municipality of Gotse Delchev (BG)
              The Research Center of Building, Architecture and Urban Planning (RO)
              Municipality of Alexandria (RO)
              Regional Center of the Development of Small and Medium Enterprises
              and Enterpreneurship
              LLC (SRB)
              Sarajevo Economic Regional Development Agency (SRB)
              Regional Development Agency of Slavonia and Baranja (CR)

web: http://www.fateproject.eu

 

Obuka vezana građevinarstvu za optimalizaciju energije, jačanje usavršavanje i stručnu obuku sa formiranjem prekogranične mreže za educiranje - CEEBEE


Kratak naziv: CEEBEE

Podupirajući program: Program za prekograničnu suradnju između Austrije i Mađarske 2007-2013.

Broj: CEEBEE L00057

Kratak opis: Obuka vezana građevinarstvu za optimalizaciju energije, jačanje usavršavanje i stručnu obuku sa formiranjem prekogranične mreže za educiranje

Vremenski period realizacije: 2009–2011

Vodeći partner: EU Regionalmanagement Oststeimar Energieregion Oststeimark (RMO)

Pratneri: Udruženje naselja iz okolice Lentija (LKTT),
               Zaklada za razvoj poduzetništva županije Zala(ZMVA),
               IG Passivhaus Steiermark (IG PH),
               Regionalmanagement

web: http://www.ceebee.info

 

Pogranični demonstrativni i edukativni centar za kontinuiranu energe

 

Kratak naziv: BIOFUTURE

Podupirajući program: Program za prekograničnu suradnju između Slovenije i Mađarske 2007-2013.

Broj: SI-HU-1-2-015

Kratak opis: Vezano djelatnosti ustanove BISTRA HISA – SMART HOUS izgradit će se izložbeni i demonstrativni centar za učinkovitost energije i upotrebu prirodnih resursi za energiju, kao pilot projekt.
Za cilljane grupe glavna djelatnost Udruge “SI.ENERGIJA” je izrada, pružanje i realizacija edukativnih programa za učinkovitu energiju i upotrebu obnovljene energije.
Udruga za održivi razvoj u Nađkaniži na 1100 m2 površini izgraditi će innovacijski i inkubacijski centar za efikasnu upotrebu energije i privredu obnovljene energije.
Udruga obnovljene energije Pannon za vrijeme projekta populizira upotrebu obnovljene energije, procese termopumpi, te riješenja za upotrebu drvenih otpadaka za obnovljenu energiju.
Glavni zadatak Zaklade za razvoj poduzetništva županije Zala je istraživanje glavnih karakteristika energetske upotrebe kod tradicionalnih građevina, istaknuto kod kuća od glina i drva. Prema istraživanju i dobivenim rezultatima izraditi riješanja kako sačuvati i adaptirati iste kao suvremenu tehnologiju za drvene tradicionalne građevine. Prezentacija dobivenih rezultata iz istraživanja stručnjacima će biti na studijskim putovanjima, a za široku publiku populazicija se realizira pomoću tiskanih materijala.

Vremenski period realizacije: 2009-2012.

Vodeći partner: BISTRA HIŠA, Zavod za raziskovanje in trajnostni razvoj Martjanci

Partneri: Društvo za trajnost virov 'SI.ENERGIJA', Beltinci
               Udruga za održivi razvoj, Eszteregnye
               Udruga za obnovljenu energiju Pannon, Körmend

web: http://www.si-hu.eu/start_en

 

 Interregionalni inovacijski sustav - IRIS

Kratak naziv: IRIS

Podupirajući program: Program za prekograničnu suradnju između Austrije i Mađarske 2007-2013.

Broj:

Kratak opis: Cilj projekta je podupiranje inovativnih porasnih potencijala u pograničnom području. U tu svrhu IRIS će doprinijeti izgradnji zajedničkog interregionalnog inovacijskog sustava, a koji će se formirati sa integracijom regionalnih inovacijskih sustava i potpomagati će inovativnu suradnju u raznim sektorima.

Partneri zajedmo fokusiraju na specifične teme, kako slijedi:
-  Cilj interregionalnog razvoja malih i srednjih poduzeća je, da za odabrane poduzetnike, koji se raspolažu proizvodima sa dodatnom vrijednošću u regijama podupira stučne ideje, pruži stručnu pomoć sa izgradnjom mreže.
-  Prema radnom paketu Interregionalna područja sa kompetencijama izraditi će se 2 kompetencijsko područje (industrijske sirovine i engineering) za međusobnu suradnju.
-  Cilj razvoja interrigonalne mreže je spajenje klastera i poduzeća.
-  Razvoj sjedišta poduzeća koncentrira na podupiranje i razvoj poljoprivrednih proizvođača na svojim lokacijama u svrhu konkurentnosti na tržištu.
-  Cilj inrerregionalne baze znanja je potpomagati i olakšati pristup k interregionalnom znanju, nadalje izrada modula za kakvoću i testiranje poprečnih temi.
-  Radni paket za mentoriranje i coaching će potpomoći suradnju između gopsodarstvenika i poduzetnika, te iste podupira u pojedinačnim temama.

U okviru projekta obratiti ćemo se dotaknutim inovacijskim sustavima, kao što su mala i srednja poduzeća, klasteri i gruge mreže, gopspodarskim, industrijskim i trgovačkim komorama, centrima za javnih dobara i usluga, ustanovama za treninge i educiranje, sveučilištima i istraživačkim kabinetima, administrativnim upravama i javnim institucijama, fokusirajući i na financijske čimbenike.

 

 Jačanje poduzetničkog potencijala u regiji Mure i Drave - PRE-MU-DRA

Kratak naziv: Pre-Mu-Dra

Podupirajući program: HU-CRO Prekogranični program za suradnju

Broj: HUHR/0901/2.1.1/0004

Kratak opis: Svi članovi konzorcija su organizacije koje prvenstveno podupiraju mala i srednja poduzeća u svojem području i funkcioniraju u pograničnoj regiji. U projekt uključene aktivnosti služe poslovno kontaktiranje poduzetnika iz obje strane granice, te njihovo razvijanje. Partneri u svojem kompetentnom području istraživaju funkcionirajuća poduzeća, za njih osiguravaju pojavljivanje na veb stranici i omogućavaju poslovno partnersko kontaktiranje preko interneta, a u tu svrhu će razviti bazu podataka i svoju internetsku stranicu.
Organiziraju sastanke za poslovne ljude, u svrhu međusobnog kontaktiranja uključiti će hrvatske i mađarske poduzetnike. Na jednom hrvatskom i mađarskom sajmu i izložbi omogućiti će kontaktiranje hrvatskih i mađarskih poduzenika sa zajedničkim štandom. Nastojati će da ojačaju kompetencije i razvoj malih i srednjih poduzetnika. Poduzetnicima znanja će predati na seminarima. U svrhu upoznavanje tehnologije i usluga, koje istovremeno služe i umrežavanje, organiziraju stručna putovanja. Na završnoj konferenciji će prezentirati rezultate koji su realizirani u poslovnom kontaktiranju. Za prezentaciju projekta služe naklade i kontinuirano objavljeni članci u tiskanim medijama. Projekt PrE-Mu-Dra realizirati će se u pograničnom području, uključivši županije Varaždinsku, Međimursku, Zalu i Smođsku.
Projekt će se realizirati u vremenskom periodu od svibnja 2010. do kraja travnja 2011. godine. Prvenstvene ciljane grupe su mali i srednji poduzetnici. Preko raznih aktivnosti kontaktirati će sa 300 poduzetnika. U izgradnji projektne organizacije, u razvoju baze podataka, u razvoju kompetencije poduzetnika i PR djelatnosti učestvovati će svi partneri. Također je dio projekta izrada obličja i internetske stranice, organiziranje dva sastanka za poslovne ljude i dva stručna putovanja, nastup na sajmovima i održavanje konferencije. Na temelju projektnog rezultata poslovni ljudi će prepoznati mogućnosti iz prekograničnog kontatktiranja i usposobiti će se da te poslovne kontakte i očuvaju. Omogućiti će se prolaznost pograničnog poslovnog prostora sa istodobnim razvijanjem, a uz spontano formiranih poslovnih veza doći će i do kontakata novih sektora.

Vremenski period realizacije: 2010-2011.

Vodeći partner: Zaklada za razvoj poduzetništva županije Zala

Partneri: Međimurska razvojna agencija – REDEA Ltd.
               Varaždinska gospodarska komora
               Zaklada za poduzetnički centar županije Somođ

web: http://pre-mu-dra.eu/hr

Poštovani Posjetitelji!

Enterprise Europe Network

Fiatal vállalkozók:


nyugatdunantul.mva.hu

Pályázatok:
ZMVA a Facebook-on

Nemzeti Kisvállalkozás-fejlesztő Konzorcium

Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter

B Light

ZMVA Bemutatkozás

ZMVA Bemutatkozás

SME Week 2012

VOSZ 


ZEGTV


gyakorlatihelyek.hu

 


        
 


Ügyfélfogadás:

Előzetes telefonos időpont egyeztetéssel a 92/310-800-as telefonszámon.

Hétfő, Kedd, Szerda,
Csütörtök: 8.00–16.00h.
Péntek: 8.00–14.00h.

  Povered by webskimo  ...