2018.07.20-án elfogadott 2019. évi adótörvény változások

Társasági adó

Kedvező változás, hogy 2019-től az adóévenként képezhető fejlesztési tartalék összege 500 millió forintról 10 milliárd forintra emelkedik.

Cafeteria

Adóadminisztrációt érintő egyszerűsítések

A NAV már az egyéni vállalkozók számára is el fogja készíteni a bevallási tervezetet, már 2018-as évre vonatkozóan is. A bevallási határidő egyéni vállalkozás esetében is május 20-ára tolódik ki a jelenlegi február 25-e helyett.

Az ügyfélkapuval rendelkező magánszemélyeknek lehetőségük lesz arra, hogy elektronikus úton tegyék meg adóelőleg-nyilatkozatukat. A nyilatkozatot az adóhatóság felé kell megtenni, majd az adóhatóság azt a kifizető részére szintén elektronikusan továbbítja.

Az elszámolható költségek köre

2019.01.01-től 100 eFt-ról 200 eFt-ra nő az adóévben azonnali költségként elszámolható kiadások összege az üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz beszerzése esetén.

Társadalombiztosítási járulék

2019. január 1-től a saját jogú nyugdíjas nem minősül biztosítottnak, vagyis járulékfizetési kötelezettség sem terheli, de ellátásra sem szerez jogosultságot.

Ft-ban

 Megnevezés  Bruttó bér  TB. járulék  Összes ktg.  Levonások  Nettó bér
 55 év feletti 100.000  19.500  119.500  33.500  66.500 
 nyugdíjas 100.000  0 100.000  15.000  85.000 
 

Az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 7.320 Ft-ról 7.500 Ft-ra emelkedik.

Szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás

2019.01.01-től összevonásra kerül a szociális hozzájárulási adó és az egészségügyi hozzájárulás.

A jogszabály egykulcsos adót tartalmaz, melynek mértéke 19,5 %. Azaz a korábban 14 %-os kulccsal adózó jövedelmek terhelése is nő. Jelenleg 14 % egészségügyi hozzájárulás alá tartozó jövedelem többek között az osztalék és a vállalkozói osztalékalap. Jelenleg ezekre a jövedelmekre az egészségügyi hozzájárulást csak addig kell megfizetni, amíg egy adóévben a megfizetett egészségbiztosítási járulék és a 14 %-os egészségügyi hozzájárulás együttes összege el nem éri a 450.000 Ft-ot. A korlát úgy módosul, hogy addig kell csak megfizetni ezen jövedelmek után a szociális hozzájárulási adót, amíg a minimálbér 24-szeresét el nem éri. A mostani 450.000 Ft-os felső határ, a jelenlegi minimálbér mellett 645.840 Ft-ra emelkedik. Tehát jövőre több adót kell fizetni az osztalék, és az egyéni vállalkozók nyeresége után.

2 %-os adó csökkenést a bérmegállapodás alapján 2019. július 1-től remélhetünk.

A szociális hozzájárulásból igénybe vehető kedvezmények módosulnak.

Törlés:

Új:

A megmaradt és az új kedvezmények esetén az igénybe vehető maximális összeget a minimálbérhez igazítják.

KIVA

Az adóalanyiság választhatóságának mérlegfőösszegre és bevételre vonatkozó felső értékhatára a jelenlegi 500 millió forintról 1 milliárd forintra emelkedik.

EVA

Az adóalanyiság utoljára 2018. december 20-ig választható.

Helyi adók

2019. január 1-től megindulhat a verseny az adózókért az önkormányzatok között. A törvény felhatalmazza az önkormányzatokat, hogy rendeletben adóalap- vagy adókedvezményt tegyenek elérhetővé az adott településen beruházó adózók számára.

Rendszeressé válik a NAV és a székhely szerinti önkormányzat közötti kommunikáció. A NAV 2019.07.01-től havonta kétszer fogja értesíteni az önkormányzatot az adózókkal kapcsolatos változásokról, amely így mentesíti az adózókat az önkormányzat felé történő bejelentési kötelezettség alól.

Pénzügyi tranzakciós illeték

20 ezer Ft-ig minden lakossági átutalás mentesül a pénzügyi tranzakciós illeték alól. A kedvezmény azonban csak kizárólag az átutalásokra vonatkozik, a bankkártyás fizetésre már nem.

Számvitel, támogatások elszámolása

Az EU-s vagy állami forrásból kapott támogatásokat sok esetben az utófinanszírozás jellemzi, azaz a támogatás kifizetése a projekt végén a költségek, ráfordítások felmerülését követően, akár több évvel később történik. Így a támogatással érintett költségek, ráfordítások és a támogatáshoz kapcsolódó bevétel sok esetben eltérő üzleti évben kerülnek elszámolásra. E torzítás kiküszöbölése céljából, már az alapul szolgáló költségek, ráfordítások felmerülése évében el lehet számolni a támogatást bevételként az aktív időbeli elhatárolásokkal szemben függetlenül attól, hogy a pénzügyi rendezés nem történt meg. Ezt az elszámolási módot már a 2018. üzleti évre is alkalmazni lehet.

Törőcsik Ferenc
ZMVA - gazdasági vezető

2018.12.12.

 

ZMVA Facebook  ZMVA Instagram  ZMVA Youtube

Enterprise Europe Network

Fiatal vállalkozók:


harommillio.hu

Pályázatok:
Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter

B Light


SME Week 2012

VOSZ 


ZEGTV


gyakorlatihelyek.hu

 


        
 


Ügyfélfogadás:

Előzetes telefonos időpont egyeztetéssel a 92/310-800-as telefonszámon.

Hétfő, Kedd, Szerda,
Csütörtök: 8.00–16.00h.
Péntek: 8.00–14.00h.

  Povered by webskimo  ...