Célirányos partnerközvetítés

A zalaegerszegi EEN irodának régóta nagyon jó a kapcsolata a Varasdi EEN irodával. Több alkalommal szerveztünk már közösen különféle rendezvényeket KKV-k részére mind Magyarországon, mind Horvátországban. (üzletember-találkozók, szakmai tanulmányutak, információs napok)

A DG állásfoglalása a 2011-12 éves periódus lezárását követően egyértelműen az volt, hogy kevesebb számú, kisebb rendezvényeket kell tartani inkább a vállalkozók számára, mert a gyakorlat és az eredmények azt mutatják, hogy nem elég hatékony az addigi módszer. A kisebb rendezvények valószínűleg jobban személyre szabottak tudnak lenni, ezáltal a hatékonyságuk nőni fog.

Ennek az útmutatásnak megfelelően 2013 októberében a két EEN iroda „Company Mission” programot szervezett. Ez egy minőségi rendezvény volt, mely nem csupán egy üzletember-találkozó, de vásárlátogatás és céglátogatás is. A résztvevő vállalkozások kis száma miatt előzőleg egyeztetni tudtunk a jelentkező cégekkel, hogy pontosan mi a céljuk, és ezt meg tudtuk tárgyalni a kollégákkal, rajtuk keresztül az Ő cégeikkel is.

Ennek köszönhetően olyan cégek ültek asztalhoz, akik előzetesen már megismerték egymás tevékenységét, céljait és tudták, hogy mit akarnak, milyen jellegű üzlet kötése lehetséges a tárgyalópartnerrel.

A tárgyalásokon mindössze 10 cég vett részt, ebből jelenleg 2 PA van értékelés alatt.

The EEN office in Zalaegerszeg has a very good relationship with the EEN office in Varaždin long since. We organized several kind of programs for SME-s more times in Hungary as well as in Croatia. (brokerage events, company missions, information days, etc.)

After the end of the 2011-12 year period the DG opinion was that we should be kept fewer and smaller events for entrepreneurs, because practice and the results show, that the previous method isn’t effective enough. The smaller events can be more personalized thereby the efficiency will increase.

According to the guidance the two EEN offices organized a Company Mission program in October 2013.

It was a high quality event not only a b2b, there was a fair-visit, a company mission, a b2b, and because of the little number of companies we could previously collate with the applicant companies to see exactly what their purpose is, and that we were able to negotiate with colleagues, through them with their companies.

As a result, such companies met, who had known previously each other’s activities, goals and they knew what they want and what kind of transactions possible with the partners.

Altogether 10 companies participated in the negotiations from this event at the moment there are 2 PA under validation.

Partners:

EEN - Zalaegerszeg (HU); HCE Consortium
EEN - Varazdin- Zagreb Croatian Chamber of Economy (HR)

Sector: Tourism

Date: 11 October, 2013


Enterprise Europe Network

Fiatal vállalkozók:


nyugatdunantul.mva.hu

Pályázatok:
ZMVA a Facebook-on

Nemzeti Kisvállalkozás-fejlesztő Konzorcium

Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter

B Light

ZMVA Bemutatkozás

ZMVA Bemutatkozás

SME Week 2012

VOSZ 


ZEGTV


gyakorlatihelyek.hu

 


        
 


Ügyfélfogadás:

Előzetes telefonos időpont egyeztetéssel a 92/310-800-as telefonszámon.

Hétfő, Kedd, Szerda,
Csütörtök: 8.00–16.00h.
Péntek: 8.00–14.00h.

  Povered by webskimo  ...