A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (ZMVA) stratégiája 2012. évtől kezdődően

Magyarország 2004. május 1-i Európai Uniós csatlakozását követően már 8 éve az Európai Unió tagja. Emiatt, és a 2008-ban kezdődő gazdasági és pénzügyi válság miatt jelentős változások kezdődtek meg a gazdaságban a kis- és középvállalkozások piacain és a finanszírozási körülményekben, beleértve az új pénzügyi forrásokhoz való nagyobb hozzáférést, mind a ZMVA, mind a célcsoportja; a KKV-ék tekintetében.

A ZMVA Alapító Okiratában leszögezett célok annyiban változtak, hogy már nem az európai integráció az egyik alapcél, hanem az Európai Unió tagjaként az Unió céljaiban való részvétel, valamint ennek európai harmonizációja. Az alapítvány fő célja továbbra is a KKV-ék támogatása és segítése, ezen kívül környezetvédelem, azonban a beállt változások és a jövőbeni várható újabb kihívások miatt a ZMVA stratégiáját az új helyzethez szükséges igazítani. Ehhez egy középtávú (vállalati stratégia) célokat kell az alábbiak szerint meghatározni.

A ZMVA stratégiája (Középtávú, 3-4 éves időtartamra)

A ZMVA, mint önfenntartó, közhasznú non-profit szervezet, magas színvonalú szolgáltatások nyújtásával segíti elő a működési területén (elsősorban a nyugat-dunántúli régióban, főleg Zala megyében) a mikro-, kis- és középvállalkozások (továbbiakban: KKV-ék) megalakulását illetve újjáalakulását, életben maradását, fejlődését és versenyképességük folyamatos növekedését.

A hazai és Európai Uniós piaci folyamatokba, innovációba, együttműködésbe, klaszter és más hálózati formákba való bevonásukkal és finanszírozásuk növelésével segíti elő, hogy Zala megye, és a régió gazdasága a KKV-ék jobb működése-, növekvő hazai- és európai uniós szerepvállalása révén tovább fejlődjön.

A stratégiában figyelembe kell venni, hogy a piacon sok gazdaságfejlesztő szervezet létezik: köztük profitorientált, non-profit és kormányzati szervezetek, akiket potenciális együttműködő partnereknek tekintünk. Az együttműködésbe bevonjuk a kamarákat, a vállalkozói érdekképviseleti és érdekérvényesítő szervezeteket, az ipari és innovációs parkokat, a klasztereket, a regionális és helyi fejlesztési ügynökségeket, az oktatási és foglalkoztatási intézményeket, az önkormányzatokat és azok különböző társulásait, stb.

A ZMVA folyamatos információnyújtással, tájékoztatással, tanácsadással, üzleti partnerközvetítéssel, kedvezményes hitelkonstrukciókkal, koordinációval, közös pályázatok benyújtásával és elnyerésével, pályázatírással, alvállalkozói munkákkal, és a rendelkezésre álló források folyamatos egyeztetésével és munkamegosztással tudja még jobban segíteni a KKV-kat. A ZMVA ebben folyamatosan kezdeményező és együttműködő szerepet kíván vállalni, ahogy ez az elmúlt évek gyakorlatában is fennállt. A ZMVA tanácsadási tevékenysége jelenleg projektekből finanszírozott (pl. innovációs tanácsadás, mikrohitel tanácsadás). 2012.-től induló vállalati tanácsadás programban akkreditált tanácsadóként vesz részt. A ZMVA alapítói joga 2012.-től átkerül a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő birtokába. A Zala Megyei Önkormányzat területfejlesztési feladatokat lát el, melyben a ZMVA együttműködői szerepet kíván betölteni. Az EU2020 stratégiához kapcsolódva a ZMVA az alábbi tevékenységek fejlesztését látja el: foglalkoztatás, innováció, megújuló energiák, oktatás.

A saját finanszírozás felveti azt a problémát, hogy csak úgy tudjuk tevékenységünket finanszírozni, és abból ingyenes szolgáltatásokat nyújtani, ha magas támogatási arányú pályázatokat bonyolítunk. A vállalkozás indításával kapcsolatos információkat, pénzügyi, adózási információkat külső tanácsadó végzi, saját forrásból.

A ZMVA szervezeti felépítése, a munkatársai, és a működési területén létrehozott városi vállalkozásfejlesztési irodái is azt a célt szolgálják, hogy a különféle régiós, hazai, európai uniós, és egyéb pályázatok folyamatos elnyerésével és végrehajtásával, továbbá bevételt hozó szolgáltatásainak, valamint alvállalkozóként való közreműködői és végrehajtói szerződéseinek növelésével biztosítható legyen az önfenntartó működtetés és a pályázati támogatásokhoz szükséges pénzbeli (non-profit) önrész.

A KKV-ék közül azok válhatnak ügyfeleinkké, akik valamilyen oknál fogva személyesen felkeresik irodáinkat, honlapjainkat, tanácsadásban részesülnek, rendezvényeinken részt vesznek (képzéseken, konferenciákon, üzletember-találkozókon, szakmai tanulmányutakon, stb.), vagy igénybe veszik bármely szolgáltatásainkat, illetve akiket célzottan keresünk meg. Az új marketing stratégia alapján nekünk kell folyamatosan a KKV-ék célcsoportjait szegmentálnunk és megkeresnünk céljaink és céljaik elérése érdekében. Ebben segít a marketing stratégia részeként kialakított Ügyféllista (többféle), SWOT elemzés, online megjelenés.

Saját pályázataink mellett törekedni kell az azonnali pénzbevételt hozó alvállalkozói, pályázatírói, illetve mások által elnyert pályázatok végrehajtását ellátó tevékenységünk erősítésére, szerződéses munkák vállalásával. Ezek arányának növelése azért szükséges (az elnyert saját pályázataink mellett), hogy a pályázatokhoz szükséges önerőt előteremtsük, illetve ezzel ellensúlyozzuk a vissza nem térítendő támogatások egyre nagyobb mértékű és egyre hosszabb időtartamban szükséges előfinanszírozását. Ezeket az alvállalkozói, végrehajtói tevékenységeket a KKV-ék, az önkormányzatok, a kistérségi társulások, a nagyvállalatok, gazdaságfejlesztő szervezetek, és a mások által elnyert pályázatok általunk való, velük kötött közvetlen szerződéses munkáinak szorgalmazásával kell elérni.

Az új szolgáltatások (térítéses) bevezetésénél célszerű lenne meghatározni:

o    A konkrét térítés ellenében történő szolgáltatásokat

o    A szolgáltatások árát

o    A szolgáltatások célpiacait

o    A célpiacok elérésének módját

A ZMVA a KKV-ék részére a pályázati források eléréséhez és forráskoordinációjához ingyenes tanácsadást, és kedvezményes pályázatírást végez, a megyében ebben vezető szerepet kíván betölteni. A KKV szektor vállalkozói és marketing ismereteit képzésekkel fejleszti. Fontos a ZMVA munkatársainak folyamatos képzése, annak érdekében, hogy az új kihívásokhoz jobban tudjunk alkalmazkodni. Különösen fontos az idegen nyelvi ismeretek, főleg az angol nyelv elsajátítása, mivel hazánk EU csatlakozása után ez lett az első számú gazdasági kommunikációs nyelv.

A ZMVA a mikrohitelezésen túl részt vesz egyéb uniós és hazai pénzügyi szolgáltatások kialakításában, nyújtásában. A sikeres kombinált mikrohitelezésen túl, törekszik új közreműködői feladatok lebonyolításában részt venni. A megcélzott KKV célcsoportoknak szervezett rendezvényeken (előadások, konferenciák, fórumok, workshopok) népszerűsíti szolgáltatásait. A ZMVA segíti a KKV-ék innovációs és fejlesztési tevékenységét a Pannon Novum Nonprofit Kft (Regionális Innovációs Ügynökség), az Enterprise Europe Network (a világ legnagyobb vállalkozásfejlesztési hálózata), a Regionális Innovációs Tanács, a Magyar Vállalkozásfejlesztési Hálózat, a Vállalkozói Inkubátorok Szövetsége, a Pannon Gazdasági Hálózat (PBN), a Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter tagjaként. A meglévő vállalkozói inkubátorházakat (Zalaegerszeg, Lenti, Zalaszentgrót) rentábilisan működteti, új inkubátorházak működését segíti elő, ezzel támogatva a KKV-k indulását, fejlődését.

A Magyar Vállalkozásfejlesztési Hálózat Konzorcium országos hálózatának tagjaként erősíteni szükséges a közös országos fellépést, közös lobby és tanácsadói tevékenységet országosan elérhető, standard szolgáltatások biztosításával, ezáltal a kormányzati támogatások folyamatosságát fenntartani a KKV-ék részére nyújtott alapszolgáltatások tekintetében. A ZMVA jó kapcsolatot ápol, és együttműködik a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal.

A 2009. évi SWOT elemzés teljesülése:

A ZMVA marketing stratégiájához illeszkedően SWOT elemzést készítettünk abból a célból, hogy milyen változások történtek, mennyire sikerült megőrizni erősségeinket, kihasználni lehetőségeinket, kiküszöbölni gyengeségeinket és veszélyeinket.

Az elemzés alapján elmondható, hogy a ZMVA gyorsan, azonnal reagáló, rugalmas szervezet, jól kiépített kapcsolatrendszerrel rendelkezik a régióban, erős hálózatokban tag, erős a helyben való tevékenysége, megfelelő szakmai hozzáértéssel, állandóan fejlesztett know-how technikákkal, magas szintű pályázati tapasztalattal, stabil működési feltételekkel rendelkezik.

Létrehoztunk egy szolgáltatási profilt, amelyeket ügyfeleink, stakeholdereink felé kommunikáltunk. A külföldi kapcsolatokhoz szükséges nyelvtudást folyamatosan fejlesztjük. Belső szakmai továbbképzéseket tartunk, kollégáink a magas leterheltség ellenére részt vesznek szakmai fejlődésüket biztosító rendezvényeken. Szolgáltatásainkban az ingyenes szolgáltatások értékét nehéz tudatosítani a vállalkozások számára, miután ezeket főleg pályázatokból finanszírozzuk. Ha nem tudnánk ezt finanszírozni, nehéz lenne csak piaci szolgáltatásokból megélni. Ugyanakkor az alapítvány létrehozásának nem ez volt a célja, de pl. Németországban a gazdaságfejlesztő szervezetek tevékenységét 50-100 %-ban finanszírozzák állami vagy tartományi pénzekből. A tevékenységünk szakaszos, nincs folyamatosság a projektek lezárása után, ezért a bevételeink továbbra is ingadozóak.

A lehetőségeket úgy használjuk ki, hogy jobban fókuszálunk a gazdasági válság áldozataival (KKV) való szorosabb kapcsolattartásra, a képzési - oktatási programokban való aktívabb részvételre, marketing stratégiára, aktívabb piaci megjelenésre, a hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerek jobb kihasználására. Szoros kapcsolatot építettünk ki a helyi és régiós döntéshozókkal, lobbyztunk, új térítéses szolgáltatást vezettünk be, a személyes tanácsadások számát erősítettük, a vállalkozásokat személyesen és elektronikus levélben kerestük fel.

A szervezetet az alábbi dolgok fenyegetik továbbra is: a gazdasági válság miatt szűkül a célpiacunk, az önfenntartás nehézkes, növekszik a versenytársak száma. Nincs hosszútávra tervezhető stabil munka és árbevétel a gazdaságfejlesztésben, a célcsoportunk (KKV) nehezen megszólítható képzésre, információcserére, tanácsadásra, és egyéb általunk nyújtott szolgáltatásra, és a válság miatt a hitelfelvevők között egyre több lehet a „rossz” minősítésű adós.

A ZMVA 2012.-ben új SWOT elemzést készít.

A ZMVA operatív programjai. (Rövidtávú, jelenleg folyó programok).

1.    Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. Prioritás keretében finanszírozott Kombinált Mikrohitel Programok közvetítésére. GOP-211M ÚSZT 2011.

2.    Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. Prioritás keretében finanszírozott Mikrohitel Programok közvetítésére. GOP ÚSZT Mikrohitel Program 2011.

3.     Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. Prioritás keretében finanszírozott Mikrohitel Programok közvetítésére. Mikrohitel Program 2007.

4.    BIOFUTURE- Határ menti demonstrációs és oktató központ az energetikai állandóságért. szlovén-magyar ETE program

5.    Enterprise Europe Network HCE-150225

6.    EURIS Interreg IVC program InfoPRO alpályázat, Open Innovation témakör

7.    PHCC osztrák-magyar ETE program, energiatakarékos építészet, oktatás, képzés

8.    EU COMPASS horvát – magyar IPA program, hatékony pályázatok téma

9.    LAMAPROM szlovén – magyar ETE program munkaerőpiac támogatása

10.    From Army to Enterpreneurship – F.A.T.E „Hadseregtől a vállalkozókig.” :ETE 2007-2013 SEE Transznacionális Pályázati Program – Régi katonai területek, barnamezős beruházások gazdasági célokra való átalakítása

11.    IRIS- Interregionális Innovációs Rendszer - Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013.

Innovációs és együttműködési hálózatoknak, ill. a K+F, technológiai, innováció, termelés gazdaság közeli szolgáltatások és képzés terén megvalósuló, határon átnyúló együttműködés

Zalaegerszeg, 2011. December

Nagy András

Ügyvezető igazgató


ZMVA Facebook  ZMVA Instagram  ZMVA Youtube

Enterprise Europe Network

Fiatal vállalkozók:


harommillio.hu

Pályázatok:
Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter

B Light


SME Week 2012

VOSZ 


ZEGTV


gyakorlatihelyek.hu

 


        
 


Ügyfélfogadás:

Előzetes telefonos időpont egyeztetéssel a 92/310-800-as telefonszámon.

Hétfő, Kedd, Szerda,
Csütörtök: 8.00–16.00h.
Péntek: 8.00–14.00h.

  Povered by webskimo  ...